Barn og foreldre

GKH Barn og familieHvem drøfter du små og store foreldrespørsmål med?

I et livsperspektiv er barndommen kort, men svært viktig for resten av livet. Vi foreldre er opptatt av at barna våre skal ha det bra, og utvikle seg godt. Hvert barn er unikt, og forskjellene kan være store mellom søsken. I virvaret av informasjon og ulike meninger kan noen hver bli usikker.  Jeg kan være en lydhør drøftingspartner med faglige innspill.

Som fagperson har jeg møtt barn i alle aldre og deres familier siden midten på 1980-tallet. Jeg har arbeidet i familievernet, barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Blant mye annet er jeg foreldreterapeut i programmet «De utrolige årene», er utdannet i barneorientert familieterapi og mange ulike metoder for å støtte opp om gode samspill i familier.  At barn er selvsagte deltakere som skal få påvirke både eget liv og familielivet, er sentralt for meg.

Ofte er barn unødvendig redde eller usikre fordi vi voksne ikke helt vet hvordan vi kan snakke med dem om viktige ting. Andre ganger er vi voksne usikre på hva som er passe utfordringer og riktig respons. Det meste finner vi gode løsninger på hvis vi klarer å forstå hverandre, og jeg vet at jeg kan hjelpe dere til bedre kommunikasjon og samarbeid.

Legg igjen en kommentar