Kjærester og samliv

GKH samliv 4Å leve sammen byr på gleder og utfordringer.

God nok kommunikasjon og opplevelse av at samlivet er et godt sted å være for begge, er viktig for vår livskvalitet.

Våre samliv påvirkes av mange ting vi ikke har full kontroll med, og barns hverdag er avhengig av hvordan de voksne har det med hverandre. Desverre blir parforholdet gjerne salderingsposten når tida skal fordeles, og mange begynner å kjenne etter om det er noe som mangler i parforholdet.

Heldigvis kan viktige faktorer som virker innpå parforholdet utvikles!

Dette gjelder først og fremst kommunikasjon, vennskap, empati og engasjement i hverandre.

Jeg kan bidra med par- eller individuelle samtaler, praktisk kommunikasjonstrening, hjelpe dere til å få øye på egne bidrag i samspillet med kjæresten, eller hvordan ulike hendelser kan forstås og håndteres. Det å bli mer bevisst på hvordan egne erfaringer, tanker og ulikheter virker inn på samlivet og kommunikasjonen er viktig, og når snakket dere sist om drømmer og forventninger?

Jevnlig service kan hjelpe oss til å få øye på kjæresten som lett blir borte i  alle trivielle gjøremål!

 

Legg igjen en kommentar