Leve med samlivsbrudd

GKH leve med samlivsbruddSamlivsbrudd er en prosess som tar tid. Barn trenger mer tid til omstilling enn voksne, men også mange voksne strever med å finne nytt fotfeste. Vi voksne reagerer gjerne ulikt og til ulik tid, og dette virker inn på barna. I min masteroppgave intervjuet jeg barn som hadde deltatt i mekling om bosted- og samværsordninger. Om jeg var i tvil før, så er jeg nå overbevist om at barna må bli involvert og tatt på alvor når foreldrene skal lage ordninger for barna. Internasjonal forskning støtter opp om at der barna har deltatt blir ordningene mer stabilie og både barn og foreldre er mer tilfredse. Slik ser det ut til å være god investering i å bruke tid på denne prosessen.

Vanlige utfordringer er:

  • Barns reaksjoner
  • Livet med to hjem
  • Livet som deltidsforelder
  • Foreldresamarbeid
  • Etablere ny familie

Noen ganger kan det være riktig med en individuell samtale, andre ganger er det viktig å involvere eksen, og andre ganger er det riktig at hele familien får hjelp til å komme i gang med kommunikasjon og samarbeid etter en vanskelig periode. Jeg tilbyr hjelp til å håndtere interessemotsetninger, samtaler og familiearbeid etter behov både hos voksne og barn.

Er du interessert i å delta på «Fortsatt foreldre»– kurs vil jeg gjerne vite det.

 

 

Legg igjen en kommentar