Metodeveiledning og opplæring til fagpersoner

Jeg er godkjent veileder og har utdanning i veiledning- og konsultasjonsmetodikk.

Først og fremst kan jeg bidra med en barneorientert tilnærming der jeg faglig finner stor gjenklang i et symbolsk interaksjonistisk perspektiv for å forstå mer om hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre;

  • Vi er avhengig av andre mennesker og gjennom de ulike relasjonene utvikler vi vårt selvbilde gjennom hele livet
  • Erfaringer og kommunikasjon er sentralt for hvordan vi oppfatter og forstår en situasjon
  • og dette er igjen avgjørende for hvordan vi samhandler og dermed hvilken ny innsikt vi får del i slik at vi kan få øye på andre mulige perspektiver.

Sammen med Bronfenbrenners utviklingsøkologiske teori og Antonovsky sin teori om helsefremmende faktorer, er min tilnærming å forstå mennesket i sammenheng med sine omgivelser. Dette er referanserammer som bidrar til en mer helhetlig forståelse, og min erfaringe er at det kan bidra til mer målrettet hjelp. Særlig ser jeg at dette er nyttig i familier som strever for å få til godt nok samarbeid etter samlivsbrudd, og i familer med store omsorgsoppgaver.

Disse referanserammene har også vist seg å være nyttige i tverrfaglig samarbeid der vi ofte er lite flinke til å se hverandres styrker og hvordan vi kan utfylle hverandre for å gi et best mulig tilbud til barn og voksne vi møter i vårt arbeid. Utprøving av ulike verktøy gir konkret innhold i veiledning og opplæring.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar